U verleent hierbij met het invullen van onderstaande gegevens, tot wederopzegging, machtiging aan Judo A-Zeven om een bedrag van 8 euro per maand als contributie af te schrijven.
Tevens gaat u akkoord met de algemene voorwaarden inclusief AVG van judo A-Zeven. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

E-Mail Adres:

Naam:

Achternaam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Geboorte Datum

Telefoonnummer:

Bank-, Gironummer + tenaamstelling

JBN Paspoortnummer

Huidige sportschool

Opmerkingen